เกี่ยวกับ


Repair (รีแพร์) ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาการนำสินค้ามาซ่อม/เคลมที่ร้านแล้วผู้รับบริการสามารถติดตามสถานะสินค้านั้น ๆ ได้ โดยระบบสามารถให้ผู้รับบริการสแกน QR Code ของใบส่งซ่อมเพื่อติดตามสถานะของสินค้าได้ทันที ซึ่งระบบ Repair นั้นผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์แต่อย่างใดนอกจากผู้ใช้งานจะเช่าใช้งานในรูปแบบ Cloud

คุณสมบัติ


จัดการรายการสั่งซ่อม/เคลม

จัดการการสั่งซ่อม/เคลมได้แบบง่าย ๆ

แสดงรายการสั่งซ่อม/เคลม

แสดงรายการสั่งซ่อมและสามารถจำแนกตามหมวดหมู่ได้

ดูสถานะการซ่อมด้วย QRCode

ผู้ส่งซ่อมไม่ต้องโทรถามสถานะแค่สแกนก็ดูสถานะล่าสุดได้

ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูลง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

ติดต่อเรา


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแนะนำ

Product By